Inovácie v podnikaní

pre malých a stredných podnikateľov


26. máj 2015 Hotel BRATISLAVA
 

Prísľub konferencie


Podnikateľské fórum prináša:
 • Riešenia, rady a skúsenosti priamo od podnikateľov
 • Prezentujúcich s praxou a s dlhoročnými skúsenosťami
 • Priestor pre nadviazanie nových kontaktov
 • Platformu pre zdieľanie hodnotných biznis informácií
 • Príležitosť pre prezentáciu podnikateľov a ich produktov
 • Prierezové informácie z viacerých oborov podnikania
 

Témy konferencie


Ako vo firme podporiť inovácie - a ľahšie tým získať klientov, zvýšiť tržby a zisk
Prezentuje: Prezentuje: Ing. Daniel Marek, MBA, Systemios

Firma je živý organizmus, v ktorom sú najdôležitejší ľudia. Ak je dobre zorganizovaná, ak sú vedenie aj zamestnanci vo firme spokojní, ľudia sami prirodzene inovujú. Zlepšujú produkty a vytvárajú nové. Lepšie sa starajú o klientov. To klientov priťahuje. Firme rastú tržby aj zisk. Ako vytvoriť prostredie, v ktorom ľudia prirodzene inovujú? Presadzovať vo firme zdravé ľudské hodnoty: poriadok, zodpovednosť, úctu k ľuďom, férovosť, a ďalšie. Na praktických príkladoch sa dozviete aký silný vplyv majú tieto hodnoty na tržby a ziskovosť firmy, a ako s nimi vo firme pracovať.
Inovácie v elektronickom podpisovaní pre rozvoj malých a stredných podnikov
Prezentuje: Ing. Tomáš Klimeš, ANASOFT

Predstavte si riešenie, ktoré vám umožní podpísať dokumenty bez použitia papiera, ktoré zavádza inovácie do praxe a celkovo zjednoduší vaše podnikanie. Takéto riešenie sa nazýva SIGNATUS a prichádza s ním práve spoločnosť ANASOFT, ktorá za ňu získala aj prestížnu americkú cenu Kofax Award 2015 v kategórii Najlepšie využitie elektronického podpisu.
Švihaj Šuhaj – menej áut do centier miest
Prezentuje: Josef Ošlejšek, Cyklokuriér Švihaj Šuhaj

Centrá miest sú nadmerne zaťažované automobilovou dopravou. Celosvetovým trendom posledných rokov je odľahčovanie tohto územia najmä od nákladnej dopravy a hľadanie vhodnejších alternatív. Medzi prvých priekopníkov patrí aj mesto Bratislava vďaka cyklokuriérom Švihaj Šuhaj a ich projektu zásobovania nákladnými bicyklami. Na prezentácii sa dozviete nie len to, ako tento nápad vznikal, ale aj to, ako táto inovácia zmenila pohľad na doručovanie ako ho poznáme dnes.
Využite franchisové modely vo vašom podnikaní
Prezentuje: Ing. Jozef Šétaffy, SFA

Franchising predstavuje progresívny spôsob podnikania, ktorý sa v čoraz väčšej miere využíva už aj na Slovensku. Oficiálnym predstaviteľom franchisingu na Slovenku je Slovenská franchisingová asociácia (SFA). Prezident SFA, Ing. Jozef Šétaffy, vo svojej prezentácii naznačí možnosti a spôsoby využitia franchisingu pre začínajúcich podnikateľov, ale aj úspešné firmy pôsobiace na trhu.
Propagujte sa v zahraničí – za málo peňazí
Prezentuje: Richard Voda, VEZMA

Ako správne etablovať vašu značku za hranicami? Na prezentácii sa s vami podelíme o skúsenosti s budovaním globálnej technologickej značky bez investícií do marketingových kampaní na získavanie klientov. Táto téma je inšpirujúcou pre každého, kto chce využiť súčasné možnosti internetu a mobilných aplikácií.
Využíva aj vaša organizácia európske talenty?
Prezentuje: Mgr. Irena Fonodová, SAAIC

Program Erasmus+ ponúka možnosť získať talenty, ktoré potrebujú malé a stredné podniky. Zistite, ako využiť možnosť prijať študentov zo stredných a vysokých škôl zo zahraničia. Študentské stáže sú prínosom vo všetkých odvetviach a typoch spoločností: priemysel, obchod, zdravotníctvo, štátne inštitúcie, výskumné inštitúty, neziskové organizácie, a mnohé ďalšie.
Nováčik na poste riadiaceho pracovníka
Prezentuje: Mgr.Ivana Miklovič, PhD, Die Berater Slovensko

Konečne ste v očakávanej pozícii vedúceho pracovníka. S tým sú spojené nové výzvy, avšak čo presne znamená správne vedenie? S akými prostriedkami a metódami zvládnete Vašu novú úlohu? Na tieto otázky a mnohé iné sa vám pokúsime odpovedať a preberieme aj niektoré z tém akými sú: Štýly vedenia, Rola vedúceho pracovníka a ako chcem byť vnímaný ako nadriadený, alebo nadriadená, Nástroje vedenia, Kontrola a usmerňovanie, Motivácia a podpora či Vedenie rozhovorov so zamestnancami a Uskutočňovanie rozhodnutí a nesenie s nimi spojenej zodpovednosti.
Inovácia NUSKIN
Jaroslav Novák, Nu Skin

Inovácie predstavujú dôležitý obchodný nástroj, sú zdrojom rozvoja a pokroku. Mnohé spoločnosti tento nástroj úspešne využívajú a jednou z nich je spoločnosť Nuskin, ba mohli by sme povedať že Nuskin je inovácia sama. Spoločnosť Nuskin a jej inovačné zdroje predstaví Jaroslav Novák nezávislý distribútor spolupracujúci so spoločnosťou Nuskin 8 rokov. Nachádza na pozícii Modrý diamant ktorá je najvyššia na Slovensku.
On-line prenos
Z obidvoch sál je zabezpečený on-line prenos pre všetkých záujemcov o konferenciu, ktorí nemôžu docestovať do Bratislavy (registrácia účastníka pre on-line prenos). Po skončení akcie bude k dispozícii všetkým účastníkom konferencie a aj on-line účastníkom digitálny archív prednášok a video prezentácií z akcie. Prístup do archívu bude distribuovaný na kontakty z registrácie.
 

Prednášajúci

 
Mgr. Irena Fonodová, SAAIC
Celý svoj pracovný život pôsobí v oblasti školstva, pedagogického a projektového manažmentu. V súčasnosti je výkonnou riaditeľkou Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu a v rámci nej takmer 20 rokov riadi národné agentúry európskych vzdelávacích programov (Leonardo da Vinci, Program celoživotného vzdelávania, Erasmus+). Podieľa sa tiež na implementácii európskych vzdelávacích politík a iniciatív na národnej úrovni. V súčasnosti vedie národný tím expertov pre kreditový systém v odbornom vzdelávaní a príprave a je zapojená ako expertka do tvorby národnej sústavy
Ing. Tomáš Klimeš, ANASOFT
Bohaté skúsenosti so zavádzaním inovácií nadobudol počas 15 ročnej praxe. Jeho odborné znalosti z oblasti elektronizácie dokumentov a optimalizácie procesov využívali slovenské a zahraničné spoločnosti na rôznych projektoch. Vyštudoval softwarové inžinierstvo na Fakulte riadenia a informatiky v Žiline. Pôsobil na rôznych konzultačných a manažérskych pozíciách. Je spoluautorom riešenia SIGNATUS určené na podpisovanie elektronických dokumentov.
Josef Ošlejšek, Cyklokuriér Švihaj Šuhaj
Obchodným riaditeľom Cyklokuriér Švihaj Šuhaj je od roku 2013. Súčasne pôsobí od roku 2005 ako riaditeľ kuriérskej služby GO4. Oblasti poštových a doručovateľských služieb sa venuje nepretržite od roku 1994. Pôsobil ako zakladateľ, spoločník a manažér napríklad v spoločnostiach Pekná modrá, E-motion, Shiculka & Macatch (neskôr TNT Post)
Ing. Jozef Šétaffy, SFA
Prezidentom Slovenskej franchisingovej asociácie je od roku 2013. Do tohto času bol po štúdiu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave spoločníkom, konateľom a výkonným riaditeľom stavebno-obchodnej spoločnosti INVESTA s.r.o.. V roku 2007 inicioval založenie GastroNet a.s., ktorá je majiteľom značky Pizza Mizza a Pizza Mizza EXPRES a súčasne je prevádzkovateľom a franchisingovou centrálou reťazca prevádzok Pizza.
Richard Voda, VEZMA
Richard Voda je podnikateľom s 10 ročnou skúsenosťou z budovaním startupov. Jeho kariéra zďaleka nie je priamkou. Od pikolíka na výletnej lodi až po založenie globálneho technologického startupu. Žil v USA, Nemecku, Česku a dnes je späť na Slovensku, kde pôsobí ako lektor MBA, speed investor, mentor a zakladateľ združenia pre podporu podnikania.
Mgr.Ivana Miklovič, PhD, Die Berater Slovensko
Viac ako pätnásť rokov sa venuje príprave manažérov z rôznych segmentov: financií, automobilového priemyslu, výroby, telekomunikačného sektoru, obchodných reťazcov či informačných technológií. S manažérmi spolupracuje v rámci školení či koučingových stretnutí. Posledných osem rokov podniká v oblasti vzdelávania dospelých. Je absolventkou Open Management Institute.
Jaroslav Novák, Nu Skin
Po skončení štúdia na VŠVU odbor grafický design pôsobil Jaroslav Novák krátko ako grafický dizajnér. Neskôr založil vlastnú reklamnú agentúru Codex špecializujúcu sa na polzgrafickú oblasť. Stal sa dodávateľom mnohých potravinárskych a priemyselných spoločností. Spolupráca so spoločnosťou IKEA dodala podnikaniu nový rozmer. Založil spoločnosť COINT, ktorá sa stala najväčším dodávateľom obalových a polygrafických materiálov pre IKEA na Slovensku. Táto spolupráca trvala zhruba 20 rokov. Od roku 2007 spolupracuje so spoločnosťou Nuskin. Nachádza sa na najvyššej obchodnej pozícii na Slovensku a stal sa mentorom mnohých obchodníkov venujúcim sa tejto obchodnej oblasti.
Ing. Daniel Marek, MBA, Systemios
Daniel má 23 rokov skúseností s rozvojom, financovaním, kúpami, predajmi a ozdravovaním firiem v strednej Európe. Vyštudoval Automatizáciu a robotiku (Žilina, Paríž), Obchod (Paríž) a MBA (Londýn). Posledných 10 rokov vlastní a aktívne rozvíja dve firmy na Slovensku a v Čechách – Systemios a Marco Mirelli. Obidve firmy sú postavené na stratégii inovácií v starostlivosti o klientov, a neustálom vývoji a zavádzaní nových produktov a služieb na trh. Popri tom Daniel vedie semináre a kurzy zamerané na osobný rozvoj a zdravý rast firiem.
   
 

Termín konferencieTermín
: 26. 5. 2015 (utorok)
Miesto: HOTEL BRATISLAVA
Seberíniho 9, 821 03 Bratislava


Kontakt


Kontakt pre styk s verejnosťou:
Barbora Švoňavská
Email: forum@bcclub.sk
Mobile: +421 917 717 005Stiahni si program

Program konferencie


 • 08:15 - 08:55 Registrácia
 • 08:55 - 09:00 Otvorenie konferencie,uvítanie účastníkov
 • 09:00 - 09:45 I. Blok (2 sály)
  - Ako vo firme podporiť inovácie
  - Propagujte sa v zahraničí – za málo peňazí


 • 09:45 - 10:30 II. Blok (2 sály)
  - Inovácie v elektronickom podpisovaní pre podnikov
  - Využíva aj vaša organizácia európske talenty?

 • 10:30 - 11:00 Prestávka a networking
 • 11:00 - 11:45 III. Blok (2 sály)
  - Švihaj Šuhaj – menej áut do centier miest
  - Nováčik na poste riadiaceho pracovníka

 • 11:45 - 12:30 IV. Blok (2 sály)
  - Využite franchisingové modely vo vašom podnikaní
  - Inovácia NuSkin


 • 12:30 - 13:30 Záver konferencie a networking
 

Partneri

Konferencie, kongresy
© Business Conections Club 2014, all rights reserved, všeobecné obchodné podmienky